Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

CO DAJE INTERCYZA?

Mateusz Szymkowiak06 września 2020Komentarze (0)

Po umowę małżeńską majątkową, powszechnie nazywana intercyzą, często sięgają małżonkowie, którzy zostali zdradzeni.  Ze zdradą małżeńską nieodłącznie wiąże się utrata zaufania. No bo jak tu ufać najbliższej, zdawałoby się, osobie, kiedy ta/ten za nic ma uczciwość małżeńską. Konsekwentnie wówczas dochodzi do rozdzielności majątkowej .

CZY JEST POTRZEBNA?

Na podstawie intercyzy znoszona jest – z reguły – wspólność majątkowa i w to miejsce ustanawia się rozdzielność majątkową. Co to oznacza?

Tylko tyle, że od dnia zawarcia intercyzy każdy z małżonków nabywa do swojego odrębnego majątku wszelkie prawa majątkowe (własność rzeczy, nieruchomości, wynagrodzenie za pracę, dochody z działaności gospodarczej itp.). Odmiennie niż przy wspólności majątkowej współmałżonek nie ma żadnych praw do majątku drugiego małżonka.

Jest jeden wyjątek. Mianowicie tak długo jak trwa małżeństwo, przy rozdzielności majątkowej, współmałżonek może korzystać z nieruchomości i sprzętów urządzenia domowego drugiego małżonka. Korzystanie z nieruchomości musi jedna być powiązane z zaspokajaniem potrzeby rodziny.

Intercyza jest potrzebna, gdy brak zaufania w małżeństwie prowadzi do całkowitego rozpadu małżeństwa. W konsekwencji na horyzoncie jest rozwód. Prościej: zdradzony nie chce dzielić się z małżonkiem przedmiotami nabytymi i pieniędzmi zarobionymi od dnia zdrady do dnia rozwodu.

A CO Z DŁUGAMI?

Intercyza często jest zawierana z obawy o długi, jakie zdradzający mógłby zaciągnąć. Co więcej zdradzony w ten sposób usiłuje się zabezpieczyć przed koniecznością spłaty długów małżonka, który dopuścił się zdrady.

Niestety, w tym przypadku, na intercyzę po prostu szkoda pieniędzy. Spytasz dlaczego?

A no dlatego, że z majątku wspólnego wierzyciele współmałżonka mogą się zaspokoić tylko wtedy, gdy drugi małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (i to na piśmie). W rezultacie, gdy jeden z małżonków zaciąga długi, a drugi o tym nic nie wie, to majątek wspólny jest chroniony. ten drugi małżonek nie odpowiada za długi zaciągnięte przez współmałżonka – W OGÓLE NIE ODPOWIADA. Wierzyciel zaciągającego długi małżonka, może wtedy egzekwować należność tylko z jego:

  1. majątku osobistego;
  2. wynagrodzenia za pracę lub;
  3. dochodów z działalności zarobkowej;
  4. dochodów z praw autorskich (tantiemy);

JAK USTANOWIĆ INTERCYZĘ?

Są dwie możliwości: notariusz albo sąd.

Do sądu należy udać się po ustanowienie rozdzielności majątkowej tylko wtedy, gdy współmałżonek nie chce zawrzeć umowy notarialnej (intercyzy).

Wniosek w sądzie kosztuje 200 złotych, natomiast notariusz za sporządzenie takiej umowy może zażądać maksymalnie 400 złotych. W praktyce umowy notarialne są kosztowo porównywalne z wnioskiem kierowanym do sądu. Jednocześnie sprawa w sądzie trwa z reguły kilka tygodni lub nawet miesięcy, a sprawę u notariusza załatwisz w godzinę.

Kolejna różnica pomiędzy rozdzielnością ustanawianą notarialnie a sądownie to „rozmiar tej rozdzielności”.

Co mam na myśli? Tylko sądownie możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną np. od dnia zdrady lub wyjątkowo nawet zawarcia małżeństwa.

Notarialna umowa o rozdzielność wywołuje skutek jedynie na przyszłość tj. od dnia jej zawarcia.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora freestocks on Unsplash

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się również z innymi wpisami na nowym  blogu Zdradzeni co dalej.pl oraz na blogu areszt-tymczasowy.pl:

JAK ZASZKODZIĆ MAŁŻONKOWI POD SPRAWĘ ROZWODOWĄ

CO MOŻE MOŻE ZROBIĆ ZDRADZONY MAŁŻONEK

ALIMENTY PO ROZWODZIE

WSPÓLNE MIESZKANIE W CZASIE ROZWODU

WSPÓLNE MIESZKANIE PO ROZWODZIE

PRZEMOC W RODZINIE CZY TO JUŻ ZNĘCANIE?

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast „Z adwokatem przez życie” i  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

INTRO

KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Adwokat Mateusz Szymkowiak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Mateusz Szymkowiak z siedzibą w Bielsko-Białej.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ms@adwokat-szymkowiak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: