Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

KTO PIERWSZY….

Mateusz Szymkowiak24 grudnia 2020Komentarze (0)

Wielu moich Klientów zadaje mi to samo pytanie. Mianowicie „czy nie powinniśmy pierwsi złożyć pozew o rozwód?

Moja odpowiedź zawsze jest taka sama: „Z prawnego punktu widzenia nie ma znaczenia kto zainicjuje sprawę rozwodową”.

Proces cywilny – jakim niewątpliwie jest sprawa rozwodowa – to nie zawody sportowe.

TO O CO CHODZI W PROCESACH?

Procesy sądowe wygrywa ta strona, która po pierwsze ma rację, a po drugie jest w stanie tą rację udowodnić.

Weźmy za przykład zdradę małżeńską.

W sprawie rozwodowej dotyczącej ustalenia winy w rozpadzie małżeństwa rację z reguły ma ten małżonek, który nie dopuścił się zdrady. Ale to czy jest on w stanie udowodnić tą winę współmałżonka to już zupełnie odrębne pytanie.

Z drugiej strony ten zdradzający małżonek może udowodnić rozrzutność i brak wsparcia wymaganego w małżeństwie.

I co wówczas?

Sąd ma za zadanie ustalić stan faktyczny. Skoro udowodniono, że jeden z małżonków trwonił wspólny majątek i nie dążył wsparciem drugiego małżonka a nie udowodniono, że ten drugi zdradzał pierwszego małżonka to jak myślisz jaki będzie wyrok…..?

No właśnie:-)

TO KIEDY „WYŚCIG” Z POZWEM MA SENS?

Oczywiście odpowiadając na tak postawione pytanie w kontekście psychologii czy taktyki , można pokusić się o inną odpowiedź.

Jeżeli chcesz zaskoczyć małżonka i zyskać przewagę psychologiczną, a wiesz, że Twój małżonek już „coś kombinuje” ze swoim prawnikiem to właśnie wtedy warto wystąpić jako pierwszy/a z pozew o rozwód.

Dlaczego?

Ograniczasz współmałżonkowi czas na gromadzenie dowodów. Sąd po otrzymaniu pozwu o rozwód wyznacza stronie pozwanej z reguły dwu tygodniowy czas na złożenie  odpowiedzi na pozew i złożenie wszelkich twierdzeń, wniosków dowodowych i zarzutów – pod rygorem późniejszego ich pominięcia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

CO Z MAJĄTKIEM PRZY ROZWODZIE?

Mateusz Szymkowiak08 listopada 2020Komentarze (0)

Pan Jan i Pani Anna są małżeństwem… jeszcze. Ich związek nie ma jednak przyszłości. Wiedzą to oboje.

Małżeństwem są od 10 lat. Oboje są ambitni i pracowici, więc dorobili się pokaźnego majątku, a z drugiej strony nigdy nie mieli czasu na dzieci.

Paradoksalnie właśnie ten majątek może być powodem, dla którego rozstanie może trudniejsze niż oboje się spodziewają.

PODZIELMY SIĘ KASĄ I ROZEJDŹMY

Tak właśnie zakładali i Jan i Anna. Złożą pozew o rozwód do sądu i przy okazji dokonają podziału majątku. Do podziału mają 5 nieruchomości, dwie firmy, 3 samochody i oszczędności, są też zobowiązania: kredyt hipoteczny, leasingi i linie kredytowe dla firm.

Pan Jan zaproponował, że zabierze dom, dwa auta i połowę oszczędności. Dla żony zostawił resztę majątku , proponował również, żeby Anna przejęła kredyty i jeden leasing. Każdy z małżonków miał pozostać przy firmie, którą prowadził.

Pani Anna na taką propozycję zgody nie wyraziła. Jej propozycja zakładała, że to ona zabierze dom, w którym dotychczas mieszkali i Mercedesa S , którego użytkowała na codzień. Resztę majątku miałby przejąć jej mąż za spłatą na jej rzecz kwotą 5.000.000 złotych. Kredyty miały być spłacane „po połowie”.

Jak się domyślasz z taką propozycją problem miał pan Jan – skąd u diabła miał…by wytrzasnąć 5 baniek przy jednoczesnym spłacaniu zobowiązań kredytowych i leasingowych. Niewykonalne – więc propozycję odrzucił.

SĄD ROZWODOWY: MAJĄTEK TO WASZ PROBLEM

W konsekwencji sąd rozpoznający pozew o rozwód pozostawił bez rozpoznania wnioski stron o dokonanie podziału majątku. Czy słusznie?

Całkiem słusznie.

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, że: sąd może na wniosek jednej ze stron dokonać podziału majątku w sprawie o rozwód jeżeli nie spowodowałoby to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Co to oznacza? Jest to wentyl przewidziany dla sądu, aby nie zajmować się podziałem majątku rozwodzących się małżonków.

W rezultacie każda sporna sytuacja pomiędzy małżonkami na tle majątku albo potrzeba wyceny tego majątku przez rzeczoznawców spowoduje, że przy rozwodzie nie zostanie podzielony majątek.

Co w takiej sytuacji?

Zajdzie wówczas konieczność udania się do notariusza (gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość), spisania umowy po rozwodzie albo skierowania ponownie do sądu (tym razem rejonowego) wniosku o podział majątku po rozwodzie.

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się również z innymi wpisami na nowym  blogu Zdradzeni co dalej.pl oraz na blogu areszt-tymczasowy.pl:

JAK „ZABLOKOWAĆ” ROZWÓD?

CO DAJE INTERCYZA?

MILIONY OD BYŁEGO MAŁŻONKA

CO MOŻE MOŻE ZROBIĆ ZDRADZONY MAŁŻONEK

ALIMENTY PO ROZWODZIE

WSPÓLNE MIESZKANIE W CZASIE ROZWODU

WSPÓLNE MIESZKANIE PO ROZWODZIE

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast „Z adwokatem przez życie” i  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

INTRO

KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

JAK „ZABLOKOWAĆ” ROZWÓD?

Mateusz Szymkowiak27 września 2020Komentarze (0)

Czy na rozwód musi się zgadzać każdy z małżonków?  

Nie musi; sprzeciw małżonka nie spowoduje , że sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód.

Jak zatem można storpedować postępowanie w sprawie o rozwód?

TRWAŁY i ZUPEŁNY ROZKŁAD POŻYCIA

Co to oznacza? Otóż tyle, że małżonków nic już nie łączy a stan taki trwa od długiego czasu. Tylko w takiej sytuacji możliwe jest rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Trwały rozpad pożycia małżeńskiego oznacza istniejący co najmniej pół roku (niektóre sądy są bardziej konserwatywne i wymagają rocznego okresu).

Zupełny rozpad pożycia małżeńskiego oznacza brak więzi emocjonalnej (nie kocham małżonka), brak więzi gospodarczej (nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego – każdy „stołuje się osobno”) oraz brak więzi fizycznej (nie współżyję z małżonkiem).

Właśnie ten ostatni element , paradoksalnie , najczęściej stanowi pretekst do uniknięcia rozwodu. Jak?

KIEDY PAŃSTWO OSTATNI RAZ WSPÓŁŻYLIŚCIE?

Takie właśnie pytanie zadawane jest w każdej sprawie rozwodowej przez przewodniczącego składu sądu. Sąd ma obowiązek ustalić, czy w małżeństwie stron doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. W konsekwencji  w przypadku stwierdzenia, że małżonkowie współżyli ze sobą w okresie nie dalszym niż 6 miesięcy przed zadaniem tego pytania, sąd może nie zgodzić się na rozwód.

Jak wiadomo w sypialni oprócz małżonków nikogo nie było.  Pozostaje zatem słowo przeciwko słowu

Konsekwentnie zatem, gdy jeden z małżonków nie chce rozwodu, stara się doprowadzić do sytuacji, kiedy to dochodzi do zbliżenia. Oczywiście do zbliżenia musi dojść za zgodą każdego z małżonków 🙂  .

Nie rzadkie są sytuacje na sali rozpraw, kiedy to pozwany/a (z reguły ta strona nie chce rozwodu) zeznaje, że kochał się ze współmałżonkiem miesiąc lub dwa temu. Sam nawet byłem świadkiem, gdy pozwany (mąż) kłamał twierdząc przed sądem, że doszło do zbliżenia z żoną. Miało to nastąpić przy okazji spotkania …. mediacyjnego.

Niestety lub na szczęście każda tak informacja dla sądu stanowi sygnał, że do rozpadu pożycia małżeńskiego mogło (jeszcze) nie dojść.

Wówczas oddala powództwo o rozwód.

 1. Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora  nrd on Unsplash.
 2. ************************************
 3. Zapraszam Cię do zapoznania się również z innymi wpisami na nowym  blogu Zdradzeni co dalej.pl oraz na blogu areszt-tymczasowy.pl:
 4. CO DAJE INTERCYZA?
 5. JAK ZASZKODZIĆ MAŁŻONKOWI POD SPRAWĘ ROZWODOWĄ
 6. CO MOŻE MOŻE ZROBIĆ ZDRADZONY MAŁŻONEK
 7. ALIMENTY PO ROZWODZIE
 8. WSPÓLNE MIESZKANIE W CZASIE ROZWODU
 9. WSPÓLNE MIESZKANIE PO ROZWODZIE
 10. PRZEMOC W RODZINIE CZY TO JUŻ ZNĘCANIE?
 11. Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast „Z adwokatem przez życie” i  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:
 12. INTRO
 13. KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ
 14. CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …
 15. DOZÓR ELEKTRONICZNY
 16. ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

CO DAJE INTERCYZA?

Mateusz Szymkowiak06 września 2020Komentarze (0)

Po umowę małżeńską majątkową, powszechnie nazywana intercyzą, często sięgają małżonkowie, którzy zostali zdradzeni.  Ze zdradą małżeńską nieodłącznie wiąże się utrata zaufania. No bo jak tu ufać najbliższej, zdawałoby się, osobie, kiedy ta/ten za nic ma uczciwość małżeńską. Konsekwentnie wówczas dochodzi do rozdzielności majątkowej .

CZY JEST POTRZEBNA?

Na podstawie intercyzy znoszona jest – z reguły – wspólność majątkowa i w to miejsce ustanawia się rozdzielność majątkową. Co to oznacza?

Tylko tyle, że od dnia zawarcia intercyzy każdy z małżonków nabywa do swojego odrębnego majątku wszelkie prawa majątkowe (własność rzeczy, nieruchomości, wynagrodzenie za pracę, dochody z działaności gospodarczej itp.). Odmiennie niż przy wspólności majątkowej współmałżonek nie ma żadnych praw do majątku drugiego małżonka.

Jest jeden wyjątek. Mianowicie tak długo jak trwa małżeństwo, przy rozdzielności majątkowej, współmałżonek może korzystać z nieruchomości i sprzętów urządzenia domowego drugiego małżonka. Korzystanie z nieruchomości musi jedna być powiązane z zaspokajaniem potrzeby rodziny.

Intercyza jest potrzebna, gdy brak zaufania w małżeństwie prowadzi do całkowitego rozpadu małżeństwa. W konsekwencji na horyzoncie jest rozwód. Prościej: zdradzony nie chce dzielić się z małżonkiem przedmiotami nabytymi i pieniędzmi zarobionymi od dnia zdrady do dnia rozwodu.

A CO Z DŁUGAMI?

Intercyza często jest zawierana z obawy o długi, jakie zdradzający mógłby zaciągnąć. Co więcej zdradzony w ten sposób usiłuje się zabezpieczyć przed koniecznością spłaty długów małżonka, który dopuścił się zdrady.

Niestety, w tym przypadku, na intercyzę po prostu szkoda pieniędzy. Spytasz dlaczego?

A no dlatego, że z majątku wspólnego wierzyciele współmałżonka mogą się zaspokoić tylko wtedy, gdy drugi małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (i to na piśmie). W rezultacie, gdy jeden z małżonków zaciąga długi, a drugi o tym nic nie wie, to majątek wspólny jest chroniony. ten drugi małżonek nie odpowiada za długi zaciągnięte przez współmałżonka – W OGÓLE NIE ODPOWIADA. Wierzyciel zaciągającego długi małżonka, może wtedy egzekwować należność tylko z jego:

 1. majątku osobistego;
 2. wynagrodzenia za pracę lub;
 3. dochodów z działalności zarobkowej;
 4. dochodów z praw autorskich (tantiemy);

JAK USTANOWIĆ INTERCYZĘ?

Są dwie możliwości: notariusz albo sąd.

Do sądu należy udać się po ustanowienie rozdzielności majątkowej tylko wtedy, gdy współmałżonek nie chce zawrzeć umowy notarialnej (intercyzy).

Wniosek w sądzie kosztuje 200 złotych, natomiast notariusz za sporządzenie takiej umowy może zażądać maksymalnie 400 złotych. W praktyce umowy notarialne są kosztowo porównywalne z wnioskiem kierowanym do sądu. Jednocześnie sprawa w sądzie trwa z reguły kilka tygodni lub nawet miesięcy, a sprawę u notariusza załatwisz w godzinę.

Kolejna różnica pomiędzy rozdzielnością ustanawianą notarialnie a sądownie to „rozmiar tej rozdzielności”.

Co mam na myśli? Tylko sądownie możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną np. od dnia zdrady lub wyjątkowo nawet zawarcia małżeństwa.

Notarialna umowa o rozdzielność wywołuje skutek jedynie na przyszłość tj. od dnia jej zawarcia.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora freestocks on Unsplash

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się również z innymi wpisami na nowym  blogu Zdradzeni co dalej.pl oraz na blogu areszt-tymczasowy.pl:

JAK ZASZKODZIĆ MAŁŻONKOWI POD SPRAWĘ ROZWODOWĄ

CO MOŻE MOŻE ZROBIĆ ZDRADZONY MAŁŻONEK

ALIMENTY PO ROZWODZIE

WSPÓLNE MIESZKANIE W CZASIE ROZWODU

WSPÓLNE MIESZKANIE PO ROZWODZIE

PRZEMOC W RODZINIE CZY TO JUŻ ZNĘCANIE?

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast „Z adwokatem przez życie” i  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

INTRO

KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Z ADWOKATEM PRZEZ ŻYCIE – PODCAST

Mateusz Szymkowiak06 września 2020Komentarze (0)

Z ADWOKATEM PRZEZ ŻYCIE

Z ADWOKATEM PRZEZ ŻYCIE do podcast inspirowany wpisami pochodzącymi z blogu zdradzenicodalej.pl i życiem:-)

Zapraszam Cię do subskrybowania i udostępniania.

#0 Intro

Tutaj znajdziesz link do odcinka # 0 – czyli o czym jest ten podcast..

W tym odcinku podcastu  dowiesz się w jakiej sytuacji sprzeciw małżonka będzie miał jakiekolwiek znaczenie w sprawie o rozwód.

Zapraszam do odsłuchania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl