Mateusz Szymkowiak

adwokat

Prowadzę praktykę zawodową na terenie całego kraju z siedzibą
w Bielsku-Białej i oddziałem w Katowicach. Na co dzień świadczę pomoc prawną osobom skazanym, podejrzanym i tymczasowo aresztowanym...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

JAK „ZABLOKOWAĆ” ROZWÓD?

Mateusz Szymkowiak27 września 2020Komentarze (0)

Czy na rozwód musi się zgadzać każdy z małżonków?  

Nie musi; sprzeciw małżonka nie spowoduje , że sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód.

Jak zatem można storpedować postępowanie w sprawie o rozwód?

TRWAŁY i ZUPEŁNY ROZKŁAD POŻYCIA

Co to oznacza? Otóż tyle, że małżonków nic już nie łączy a stan taki trwa od długiego czasu. Tylko w takiej sytuacji możliwe jest rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Trwały rozpad pożycia małżeńskiego oznacza istniejący co najmniej pół roku (niektóre sądy są bardziej konserwatywne i wymagają rocznego okresu).

Zupełny rozpad pożycia małżeńskiego oznacza brak więzi emocjonalnej (nie kocham małżonka), brak więzi gospodarczej (nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego – każdy „stołuje się osobno”) oraz brak więzi fizycznej (nie współżyję z małżonkiem).

Właśnie ten ostatni element , paradoksalnie , najczęściej stanowi pretekst do uniknięcia rozwodu. Jak?

KIEDY PAŃSTWO OSTATNI RAZ WSPÓŁŻYLIŚCIE?

Takie właśnie pytanie zadawane jest w każdej sprawie rozwodowej przez przewodniczącego składu sądu. Sąd ma obowiązek ustalić, czy w małżeństwie stron doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. W konsekwencji  w przypadku stwierdzenia, że małżonkowie współżyli ze sobą w okresie nie dalszym niż 6 miesięcy przed zadaniem tego pytania, sąd może nie zgodzić się na rozwód.

Jak wiadomo w sypialni oprócz małżonków nikogo nie było.  Pozostaje zatem słowo przeciwko słowu

Konsekwentnie zatem, gdy jeden z małżonków nie chce rozwodu, stara się doprowadzić do sytuacji, kiedy to dochodzi do zbliżenia. Oczywiście do zbliżenia musi dojść za zgodą każdego z małżonków 🙂  .

Nie rzadkie są sytuacje na sali rozpraw, kiedy to pozwany/a (z reguły ta strona nie chce rozwodu) zeznaje, że kochał się ze współmałżonkiem miesiąc lub dwa temu. Sam nawet byłem świadkiem, gdy pozwany (mąż) kłamał twierdząc przed sądem, że doszło do zbliżenia z żoną. Miało to nastąpić przy okazji spotkania …. mediacyjnego.

Niestety lub na szczęście każda tak informacja dla sądu stanowi sygnał, że do rozpadu pożycia małżeńskiego mogło (jeszcze) nie dojść.

Wówczas oddala powództwo o rozwód.

 1. Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora  nrd on Unsplash.
 2. ************************************
 3. Zapraszam Cię do zapoznania się również z innymi wpisami na nowym  blogu Zdradzeni co dalej.pl oraz na blogu areszt-tymczasowy.pl:
 4. CO DAJE INTERCYZA?
 5. JAK ZASZKODZIĆ MAŁŻONKOWI POD SPRAWĘ ROZWODOWĄ
 6. CO MOŻE MOŻE ZROBIĆ ZDRADZONY MAŁŻONEK
 7. ALIMENTY PO ROZWODZIE
 8. WSPÓLNE MIESZKANIE W CZASIE ROZWODU
 9. WSPÓLNE MIESZKANIE PO ROZWODZIE
 10. PRZEMOC W RODZINIE CZY TO JUŻ ZNĘCANIE?
 11. Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast „Z adwokatem przez życie” i  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:
 12. INTRO
 13. KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ
 14. CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …
 15. DOZÓR ELEKTRONICZNY
 16. ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

CO DAJE INTERCYZA?

Mateusz Szymkowiak06 września 2020Komentarze (0)

Po umowę małżeńską majątkową, powszechnie nazywana intercyzą, często sięgają małżonkowie, którzy zostali zdradzeni.  Ze zdradą małżeńską nieodłącznie wiąże się utrata zaufania. No bo jak tu ufać najbliższej, zdawałoby się, osobie, kiedy ta/ten za nic ma uczciwość małżeńską. Konsekwentnie wówczas dochodzi do rozdzielności majątkowej .

CZY JEST POTRZEBNA?

Na podstawie intercyzy znoszona jest – z reguły – wspólność majątkowa i w to miejsce ustanawia się rozdzielność majątkową. Co to oznacza?

Tylko tyle, że od dnia zawarcia intercyzy każdy z małżonków nabywa do swojego odrębnego majątku wszelkie prawa majątkowe (własność rzeczy, nieruchomości, wynagrodzenie za pracę, dochody z działaności gospodarczej itp.). Odmiennie niż przy wspólności majątkowej współmałżonek nie ma żadnych praw do majątku drugiego małżonka.

Jest jeden wyjątek. Mianowicie tak długo jak trwa małżeństwo, przy rozdzielności majątkowej, współmałżonek może korzystać z nieruchomości i sprzętów urządzenia domowego drugiego małżonka. Korzystanie z nieruchomości musi jedna być powiązane z zaspokajaniem potrzeby rodziny.

Intercyza jest potrzebna, gdy brak zaufania w małżeństwie prowadzi do całkowitego rozpadu małżeństwa. W konsekwencji na horyzoncie jest rozwód. Prościej: zdradzony nie chce dzielić się z małżonkiem przedmiotami nabytymi i pieniędzmi zarobionymi od dnia zdrady do dnia rozwodu.

A CO Z DŁUGAMI?

Intercyza często jest zawierana z obawy o długi, jakie zdradzający mógłby zaciągnąć. Co więcej zdradzony w ten sposób usiłuje się zabezpieczyć przed koniecznością spłaty długów małżonka, który dopuścił się zdrady.

Niestety, w tym przypadku, na intercyzę po prostu szkoda pieniędzy. Spytasz dlaczego?

A no dlatego, że z majątku wspólnego wierzyciele współmałżonka mogą się zaspokoić tylko wtedy, gdy drugi małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (i to na piśmie). W rezultacie, gdy jeden z małżonków zaciąga długi, a drugi o tym nic nie wie, to majątek wspólny jest chroniony. ten drugi małżonek nie odpowiada za długi zaciągnięte przez współmałżonka – W OGÓLE NIE ODPOWIADA. Wierzyciel zaciągającego długi małżonka, może wtedy egzekwować należność tylko z jego:

 1. majątku osobistego;
 2. wynagrodzenia za pracę lub;
 3. dochodów z działalności zarobkowej;
 4. dochodów z praw autorskich (tantiemy);

JAK USTANOWIĆ INTERCYZĘ?

Są dwie możliwości: notariusz albo sąd.

Do sądu należy udać się po ustanowienie rozdzielności majątkowej tylko wtedy, gdy współmałżonek nie chce zawrzeć umowy notarialnej (intercyzy).

Wniosek w sądzie kosztuje 200 złotych, natomiast notariusz za sporządzenie takiej umowy może zażądać maksymalnie 400 złotych. W praktyce umowy notarialne są kosztowo porównywalne z wnioskiem kierowanym do sądu. Jednocześnie sprawa w sądzie trwa z reguły kilka tygodni lub nawet miesięcy, a sprawę u notariusza załatwisz w godzinę.

Kolejna różnica pomiędzy rozdzielnością ustanawianą notarialnie a sądownie to „rozmiar tej rozdzielności”.

Co mam na myśli? Tylko sądownie możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną np. od dnia zdrady lub wyjątkowo nawet zawarcia małżeństwa.

Notarialna umowa o rozdzielność wywołuje skutek jedynie na przyszłość tj. od dnia jej zawarcia.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora freestocks on Unsplash

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się również z innymi wpisami na nowym  blogu Zdradzeni co dalej.pl oraz na blogu areszt-tymczasowy.pl:

JAK ZASZKODZIĆ MAŁŻONKOWI POD SPRAWĘ ROZWODOWĄ

CO MOŻE MOŻE ZROBIĆ ZDRADZONY MAŁŻONEK

ALIMENTY PO ROZWODZIE

WSPÓLNE MIESZKANIE W CZASIE ROZWODU

WSPÓLNE MIESZKANIE PO ROZWODZIE

PRZEMOC W RODZINIE CZY TO JUŻ ZNĘCANIE?

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast „Z adwokatem przez życie” i  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

INTRO

KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Z ADWOKATEM PRZEZ ŻYCIE – PODCAST

Mateusz Szymkowiak06 września 2020Komentarze (0)

Z ADWOKATEM PRZEZ ŻYCIE

Z ADWOKATEM PRZEZ ŻYCIE do podcast inspirowany wpisami pochodzącymi z blogu zdradzenicodalej.pl i życiem:-)

Zapraszam Cię do subskrybowania i udostępniania.

#0 Intro

Tutaj znajdziesz link do odcinka # 0 – czyli o czym jest ten podcast..

W tym odcinku podcastu  dowiesz się w jakiej sytuacji sprzeciw małżonka będzie miał jakiekolwiek znaczenie w sprawie o rozwód.

Zapraszam do odsłuchania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

CO Z REMONTEM PO ROZWODZIE

Mateusz Szymkowiak22 sierpnia 2020Komentarze (0)

Pani Marta i Pan Marek właśnie się rozwiedli. Małżeństwo nie przetrwało bo małżonkowie mieli inne wizje wspólnego życia.  Ale dziś nie o tym:-)

Przed ślubem pani Marta i Pan Marek mieszkali w domu rodzinnym pani Marty. Właścicielami nieruchomosci byli przyszli teściowie pana Marka. Był to stary budynek z lat 60-tych , więc młodzi postanowili odnowić nieco mieszkanie. Więc zaczął się remont…

INWESTYCJA W STARY DOM

Młodzi tak się rozpędzili, że postanowili zrobić gruntowny remont. Oprócz remontu wnętrz wymienili instalacje wodną, elektryczną, odnowili elewację budynku  i wybrukowali podjazd przed garażem.

Remont trwał przez rok. W tym czasie Marta i Marek zdążyli zawrzeć związek małżeński.

Na remont w sumie przeznaczyli 150.000 złotych. W części pieniądze pochodziły z prezentów ślubnych , w części z kredytu, a częściowo z zarobionych na bieżąco przed i po zawarciu małżeństwa pieniędzy.

KONIEC IDYLLI

Jak już wiesz, małżeństwo nie przetrwało. Pan Marek został zmuszony do wyprowadzki. W końcu dom, w którym mieszkał i w który inwestował nie był jego własnością. Ba, nawet nie był własnością byłej małżonki.

Co zatem może zrobić pan Marek?

NAKŁADY NA CUDZY MAJĄTEK

Wiadomo, że panu Markowi zależy  na odzyskaniu pieniędzy, ale jak i od kogo.

Po kolei.

Inwestując w cudzą nieruchomość czynił nakłady, a tym samym podnosił wartość nieruchomości teściów. Konsekwentnie trzeba stwierdzić, że pieniędzy może domagać się od byłych już teściów.

No dobrze, ale ex -żona  też inwestowała.

No i tu pojawia się kwestia podziału majątku po rozwodzie.

Z grubsza można stwierdzić, że pieniądze, które przeznaczone były  przed ślubem na remont nie były wspólne i w całości to, co pan  Marek przeznaczył na remont w tym czasie może odzyskać. Po zawarciu małżeństwa małżonkowie czynili nakłady z majątku wspólnego na majątek teściów. Oznacza to tyle, że pan Marek może domagać się (w uproszczeniu) jedynie połowy środków przeznaczonych na remont.

Wyjątkiem będą sytuacje, gdy udowodniłby, że:

 1. pieniądze na remont pochodziły z darowizn dokonanych  wyłącznie na jego rzecz – niezależnie, czy przed , czy po zawarciu małżeństwa;
 2. sprzedałby majątek, którego był właścicielem przed małżeństwem i pieniądze trak uzyskane przeznaczył na remont – sprzedaż mogłaby mieć miejsce zarówno  przed ,jak i  po zawarciu małżeństwa;
 3. na remont przeznaczył środki uzyskane z dziedziczenia;

ILE CZASU NA ROZLICZENIE

Jeszcze jedno – roszczenie o podział majątku nie ulega przedawnieniu. Tym niemniej zwlekanie z dokonaniem podziału majątku po rozwodzie rodzi dalsze trudności związane z szacowaniem korzyści jakie jeden z byłych małżonków czerpał korzystają z rzeczy wspólnej, kosztami utrzymania rzeczy wspólnej, stanem tej rzeczy w chwili rozwodu i istniejącej na dzień dokonywania podziału (ewentualny wzrost lub spadek wartości na skutek inwestycji lub zaniedbywania rzeczy).

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora  Jurien Huggins on Unsplash.

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się również z innymi wpisami na nowym  blogu Zdradzeni co dalej.pl oraz na blogu areszt-tymczasowy.pl:

CO MOŻE MOŻE ZROBIĆ ZDRADZONY MAŁŻONEK

ALIMENTY PO ROZWODZIE

WSPÓLNE MIESZKANIE W CZASIE ROZWODU

WSPÓLNE MIESZKANIE PO ROZWODZIE

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast „Z adwokatem przez życie” i  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

INTRO

KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl

Lukrecja zdradza męża. Lubi sex. Żyje w luksusie, a mąż jest znanym lokalnym przedsiębiorcą. W jej życie małżeńskie wdarła się rutyna, a pani Lukrecja  nie lubi się nudzić.

Więc poznała pana Marka. Średniego szczebla pracownika  administracji samorządowej. Spotykali się rano i wieczorem , przed i po pracy. Paradoksalnie zgubiła ich rutyna. Mąż pani Lukrecji zaniepokojony częstym znikaniem żony i „długimi godzinami pracy” wynajął detektywa.

Pan detektyw ustalił, że Marek nie jest tylko kolegą z pracy pani Lukrecji, ale również dogadza jej w sprawach intymnych.

SZAŁ

Maż pani Lukrecji- czyli Andrzej wpadł w słuszny szał. Możesz sobie wyobrazić co w tym czasie działo się w domu małżonków Lukrecji i Andrzeja.

Finalnie pan Andrzej złożył w sądzie pozew o rozwód z ustaleniem wyłącznej winy żony.

Cóż pani Lukrecja, jak wspomniałem, żyła w  luksusie. Strata statusu społecznego nie wchodziła w grę. Znajoma poradziła jej, że powinna założyć mężowi niebieską kartę.

Jak się domyślasz, w Polsce wyczulenie  na przemoc w rodzinie i każde, nawet najdurniejsze doniesienie o przemocy w rodzinie jest traktowane poważnie.

Więc znany przedsiębiorca pan Andrzej ma założoną niebieską kartę. Pani Lukrecja nie omieszka wykorzystać tego faktu w sprawie rozwodowej. Tak zresztą poradził jej adwokat. 

Na nieszczęście pana Andrzeja, o sprawie rozwodowej dowiedział się tata pani Lukrecji. Oczywiście nie miał pojęcia, że jego córeczka zdradziła zięcia i prowadziła się w sposób frywolny. Córka powiedziała mu tylko, że mąż stosuje przemoc w domu.

ZEMSTA TEŚCIA

Tatuś pani Lukrecji był zaprawionym w bojach facetem (to znaczy miał za sobą cztery małżeństwa). Chłopina przejął się zanadto i powiadomił prokuraturę, że zięć znęca się nad wnukiem i żoną.

Na nieszczęście pana Andrzeja każdą sprawę dotyczącą przemocy, zwłaszcza przeciwko dziecku, policja traktuje z największą pieczołowitością. Niestety policja nie prowadzi takich spraw obiektywnie i z góry zakłada, że sprawca jest dewiantem i zasługuje na przykładne ukaranie. Tłumaczenia pana Andrzeja, że sprawa jest wydumana, a on dba o dzieci i nigdy nie stosował wobec żony przemocy fizyczne czy psychicznej nie były wiarygodne dla prokuratora.

W rezultacie do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko panu Andrzejowi.

ROZWÓD ZE ZNĘTĄ W TLE

Pan Andrzej chciał rozwodu z winy żony, bo przecież go zdradziła. Zapewniał jej dostatnie życie (dość powiedzieć, że kupił jej Mercedesa i cztery  razy do roku opłacał zagraniczne wojaże) a ta lafirynda przyprawiła mu rogi.

Teść nie omieszkał poinformować sąd prowadzący sprawę o rozwód, że zięć ma sprawę karną w toku. Nagle sprawa rozwodowa obrała niekorzystny obrót. Teraz sąd się zastanawiał czy rozpad pożycia małżeńskiego nie był zawiniony również przez męża, bo jak wiadomo bić żony i dziecka nie wolno…

CHCESZ ZASZKODZIĆ MAŁŻONKOWI PISZ

Puenta  tej opowieści jest taka: papier wszytko przyjmie, a policjanci nie mają czasu na obiektywne prowadzenie postępowania dowodowego. Jeżeli chcesz zaszkodzić małżonkowi to rzuć oskarżeniem w małżonka, że stosuje przemoc. To napewno zadziała, a przynajmniej spowoduje, że małżonek będzie musiał się tłumaczyć przed prokuratorem.

Inna sprawa jest taka, że zawiadomienie organów ścigania o przestępstwie, które nie miało miejsca, jest również ….. przestępstwam.

art.234 kodeksu karnego – kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości autora  Jurien Huggins on Unsplash.

************************************

Zapraszam Cię do zapoznania się również z innymi wpisami na nowym  blogu Zdradzeni co dalej.pl oraz na blogu areszt-tymczasowy.pl:

CO MOŻE MOŻE ZROBIĆ ZDRADZONY MAŁŻONEK

ALIMENTY PO ROZWODZIE

WSPÓLNE MIESZKANIE W CZASIE ROZWODU

WSPÓLNE MIESZKANIE PO ROZWODZIE

Do odsłuchania znajdziesz tu również podcast „Z adwokatem przez życie” i  „Krąg przestępstwa” oraz podcast prowadzony wspólnie z adw. Danielem Anweilerem „Anatomia przestępstwa:

INTRO

KRĄG PRZESTĘPSTWA #10 OBROŃCA OSOBY ARESZTOWANEJ

CO GROZI ZA LEKCEWAŻENIE KWARANTANNY …

DOZÓR ELEKTRONICZNY

ZAŻALENIE NA ARESZT

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 199 306e-mail: ms@adwokat-szymkowiak.pl